Destinataris i objectius

Aquesta formació va destinada a totes aquelles persones (acompanyants, mestres, famílies, estudiants, educadores…) que tenen relació amb la primera infància (0-3) i cerquen estratègies, aportacions i reflexions al voltant d’una mirada basada en:

 • l’amor i el respecte profund per l’infant i el seu sistema familiar.
 • l’acolliment de les necessitats autèntiques de cada infant.
 • la valorització de l’activitat lliure i espontània des del naixement.

Per tal de poder revisar la pròpia experiència o aportar canvis als entorns educatius per connectar més amb la vida.


Metodologia

Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.

Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.

Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.

Visites: visitarem espais on nodrir-nos per a poder aportar idees i recursos a la nostra realitat.

Seguiment personal: proposem un treball individual, a part de les sessions, per a potenciar el creixement personal. En aquest viatge us acompanyarem fent un seguiment personal de cada participant a través de tutories i propostes de treball individual.


Continguts del curs

El curs consta de 9 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats.

Cada tema ha estat escollit per la seva incidència en el benestar de l’infant i la necessitat de ser revisat per acostar-nos a una mirada més amorosa i curosa amb els infants d’aquestes edats.


Sessió 1: Benvinguda i fonaments de l’educació viva 0-3

Una sessió destinada a conèixer-nos i iniciar un camí cap a la comprensió i el coneixement de les característiques dels infants en els primers anys de vida.

 • Bases de l’educació viva
 • Introducció a les necessitats dels infants de 0 a 3 anys
 • Mirada a l’adult


Sessió 2: Acompanyament emocional

En aquesta sessió ens centrem en abordar la part més emocional, no només centrant la mirada en l’infant, sinó ambé en el que es mou en els adults que hi estem en contacte.

 • El part i post part
 • Els vincles afectius
 • Les etapes sensibles
 • El plor de l’infant


Sessió 3: El cos de l’infant

Una sessió destinada a revisar el valor de la nostra intervenció a nivell corporal, alhora que redescobrim el cos dels infants i les seves possibilitats.

 • Desenvolupament psicomotor
 • El massatge
 • El contacte


Sessió 4: Estructures i organització

Aquesta sessió serveix per revisar les nostres estructures pedagògiques, les nostres propostes i els nostres material, per tal d’analitzar si realment s’adeqüen a les necessitats autèntiques dels infants.

 • L’organització diària
 • Tipus de propostes i materials
 • Els moments de cura i atenció individual


Sessió 5: Relacions entre iguals

Una sessió destinada a parlar de les relacions entre els infants a les primeres edats i revisar les nostres creences i intervencions.

 • La socialització
 • Límits i conflictes
 • L’agressivitat

En aquesta ocasió mirarem quines estratègies, idees i eines tenim per acompanyar els infants en els propis processos de maduresa.

 • Confiança en l’infant
 • L’alimentació
 • El control d’esfínters


Sessió 7: Les famílies

En aquesta sessió parlarem de com establir ponts entre els adults per poder cuidar els infants deixant de banda prejudicis, interpretacions personals, etc.

 • La mirada sistèmica
 • Els processos d’adaptació
 • Els vincles


Sessió 8: L’equip

En aquest cas parlarem de com cuidar l’equip (o com cuidar-nos si estem soles i sols) per tal de garantir un clima tranquil i un ambient relaxat necessari per al benestar dels infants.

 • El lloc de cadascú
 • Les trobades, reunions i formacions
 • Els processos personals


Sessió 9: Aprofundim en la cura afectiva, emocional, i psicològica de l’infant

Aquesta última sessió farem un tancament del curs aprofundint en la part emocional i psicològica de l’infa

 • Etapes evolutives i fases del desenvolupament: descripció de les necessitats específiques de cada moment.
 • Els nous descobriments i aportacions de la Psicologia sobre l’embaràs, part i post part- i la Neurociència Perinatal; Iimportància de la cura durant la primera infància.
 • Allò que hem de tenir en compte quan cuidem/acompanyem/respectem/ensenyem si busquem el benestar de l’infant


RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El curs d’educació viva a Escoles Bressol està en procés de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb una durada de 45 hores. Totes les formacions de l’associació que hem presentat al Departament fins ara han estat reconegudes oficialment. El Departament d’Ensenyament atorga certificats de reconeixement a persones amb el següent perfil: mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, i tècnics d’infantil de grau superior. La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

La resta de persones que no compleixin aquest requisit rebran igualment un certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.


FORMADORES

Les formadores del curs d’aprofundiment d’escoles bressol són Magda Solera Pérez, Itziar Aranaz Mota i Celeste Vaiana. Podeu trobar una breu descripció del perfil del formador aquí: Formadors del CAIEV


HORARIS

El curs es pot fer un dissabte al matí al mes de 9:30 a 14:30 hores, o un dissabte al mes en horari de tarda, de 16:00 a 21:00 hores.

Per poder veure la disponibilitat dels grups, ho podeu fer en el següent enllaç: Grups curs bressol